SHUHEI YAMADA

” It is documented ” 2012 11.10~12.02 AISHO MIURA ARTS / Tokyo

2012    AISHO MIURA ARTS / Tokyo 

 

 

im_iv

untitledsky

document_iv_1

installation view at AISHO MIURA ARTS, Tokyo, 11th Nov – 2nd Dec, 2012

PRESS
Artist interview (English)
アーティストインタビュー(日本語)